• Ορθοπεδικά
 • Αναπηρικά
 • Νάρθηκες / Κηδεμόνες
 • Τεχνητά Μέλη
 • Σκολίωση
Καλωσορίσατε στην Orthocyprus
Language icon default Language icon greek
24Hour Service Delivery Service Speed Service

Ναρθηκες ποδοκνημικής AFO

Ankle-foot orthoses Ο βασικός στόχος του ορθωτικού ναρθηκα είναι να βοηθήσει το παιδί να βελτιώσει την κινητικότητά του και την ισορροπία του και συγχρόνως να προστατέψει τις αρθρώσεις από αγκυλώσεις και παραμορφώσεις, με τη χρήση όσο το δυνατόν πιο απλών κατασκευών. Η συχνή παρακολούθηση και εξέταση του παιδιού απο τον θεραπευτή του είναι άκρως σημαντική.

Οι βασικοί στόχοι που χρησιμοποιούμε τους νάρθηκες είναι:

 1. 1) Βελτίωση της ισορροπίας
 2. 2) Να εμποδίσουμε περαιτέρω νευρομυοσκελετική δυσλειτουργία των αρθρώσεων
 3. 3) Επαναπροσδιορισμός των αρθρώσεων σε πιο λειτουργική θέση για βελτίωση της βάδισης. Σωστή τοποθέτηση της άρθρωσης σκελετικά, δίνει στους μυς την ευκαιρία να είναι πιο αποτελεσματική η λειτουργία τους όπου αυτό με την σειρά του θα βοηθήσει στην:
 4. 4) Αύξηση κινητικότητας του παιδιού και της ταχύτητας βάδισης. Αφού αυτό επιτευχθεί, μπορούμε να πλησιάσουμε τον απώτερο στόχο μας που είναι:
 5. 5) Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινήσεων, όταν το παιδί περάσει στην ενηλικίωση.

Ankle-foot orthosesΟι ορθώσεις ( νάρθηκες ) που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση και ως επί το πλείστον αφορούν τις αρθρώσεις των κάτω άκρων. Τα βασικά στοιχεία που λαμβάνονται υπ΄ όψιν για την επιλογή του κατάλληλου νάρθηκα είναι:

 1. 1) Βαθμός σπαστικότητας. Η σπαστικότητα όπως είναι φυσιολογικό, ανάλογα με την /τις ομάδες μυών που επηρεάζει, έχει ως αποτέλεσμα παραμορφώσεις στις αρθρώσεις τις οποίες κινούν οι συγκεκριμένοι μυς.
 2. 2) Μυϊκός τόνος. Ο μυϊκός τόνος είναι η παθητική αντίσταση μιας μυικής ομάδας στο stretching που του ασκείται από εξωτερικό παράγοντα. Η υπερτονία, υποτονία, ή ατονία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ισορροπία και βάδιση του ατόμου. Π.χ. στην ατονία υπάρχει παντελής έλλειψη ισορροπίας από το άτομο.
 3. 3) Ποιους μυς ( και κατά συνέπεια ποιες αρθρώσεις ) επηρεάζει η σπαστικότητα, και σε ποιο βαθμό;

Με το σκεπτικό ότι το πέλμα είναι η βάση του σκελετικού οικοδομήματος, τις περισσότερες φορές, ο έλεγχος της ποδοκνημικής με την βοήθεια μιας όρθωσης, έχει δραστικό αντίκτυπο στο γόνατο και στην γενικότερη στάση, βάδιση και ισορροπία του παιδιού.

AFO

Ankle-foot orthoses Οι νάρθηκες ποδοκνημικής AFO ( Ankle Foot Orthosis ) είναι οι πιο ευρέως διαδεδομένοι νάρθηκες στη συντηρητική ορθοπαιδική αποκατάσταση των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Τα AFOs είναι θερμοπλαστικά ναρθηκάκια ποικίλου πάχους που καλύπτουν την ποδοκνημική (πέλμα) και εκτείνονται μέχρι κάτω από την κεφαλή της περόνης(γόνατο), καλύπτοντας το πίσω μέρος της κνήμης. Σκοπός αυτού του νάρθηκα είναι η επανατοποθέτηση της ποδοκνημικής σε μια πιο λειτουργική θέση, με απώτερο σκοπό τον έλεγχο του κέντρου της βαρύτητας ως προς την ποδοκνημική και το γόνατο. Είναι σχεδιασμένα να αποτρέπουν περαιτέρω παραμόρφωση, να υποστηρίζουν την δομή του πέλματος, και να επιτύχουν καλύτερη βάδιση.

Ankle-foot orthosesΥπάρχουν διάφορα είδη AFO. Ένα ναρθηκάκι ποδοκνημικής μπορεί να είναι σταθερής γωνίας 90 μοιρών, που βασικά σημαίνει ακινητοποίηση της ποδοκνημικής. Η σταθεροποίηση της ποδοκνημικής στις 90 μοίρες έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να μην περπατάει στις μύτες των ποδιών , να δώσουμε μια πιο φυσιολογική κίνηση του γόνατος κατά την διάρκεια της βάδισης, να βελτιώσουμε την ισορροπία και να αυξήσουμε την ταχύτητα βάδισης. Περαιτέρω μπορεί να επηρεάσει θετικά και την κίνηση της άρθρωσης του ισχίου. Με λίγα λόγια να βελτιώσουμε την κινητικότητα και ισορροπία του παιδιού.

Ανάλογα με τον βαθμό σπαστικότητας , πολλές φορές είναι δυνατόν ο νάρθηκας αυτός να έχει μηχανική άρθρωση η οποία θα εμποδίζει την πρηνική κάμψη του πέλματος πάνω από 90 μοίρες αλλά θα του επιτρέπει να πηγαίνει προς τα επάνω ( ραχιαία κάμψη ). Ο αρθρωτός AFO είναι και ο πιο επιθυμητός στην πορεία μας για μεγαλύτερη ανεξαρτησία.