• Ορθοπεδικά
  • Αναπηρικά
  • Νάρθηκες / Κηδεμόνες
  • Τεχνητά Μέλη
  • Σκολίωση
Καλωσορίσατε στην Orthocyprus
Language icon default Language icon greek
24Hour Service Delivery Service Speed Service

Ναρθηκες ποδοκνημικής DAFO/SMO


Dynamic Ankle Foot Orthosis

DAFO (Dynamic Ankle Foot Orthosis)

A Dynamic Ankle Foot Orthosis (DAFO) is designed to allow movement where the patient has functional control and, at the same time provide support where the patient has weakness or dysfunction.

 

Ankle Foot Orthosis in red and yellowThe intimate contact of a thin, flexible contoured brace, wrapping around the entire foot provides better foot sensation and alignment. We believe children learn movement by moving. Rather than relying on a rigid brace, the foot and ankle should experience as much useful movement as possible. A child needs to explore foot position in a guided range. The DAFO acts like guard rails on a highway, providing the freedom to move ahead, yet with protection from danger. Flexibility is built-in to every DAFO, with support only where the child needs it; the least amount of support to get the job done.


SMO (Supra-Malleolar Orthosis)

Supra Malleeolar OrthosisSMO is the acronym for Supra-Malleolar Orthosis. The SMO, as with other orthoses, gets its name for the part of the body for which it encompasses. This orthosis supports the leg just above the anklebones or malleoli. The SMO is considered the shortest of the Ankle Foot Orthoses or AFO's. The SMO is prescribed for patients who have soft, flexible, flat feet. SMO’s are often worn by children. The medical term for a flat foot is a pronated foot or pes planus, pes plano-valgus, and hyper-pronated foot. The SMO is designed to maintain a vertical or neutral heel while also supporting the three arches of the foot. This can help improve standing balance and walking.

Δεν υπάρχουν προϊόντα που να ταιριάζουν με την επιλογή.